Bestuur

Voorzitter

Naam: Martijn Loos
Telefoonnummer: 06-46337105

Vice-voorzitter

Naam: Vacant
Telefoonnummer: -

Secretaris

Naam: Ilona van Alphen
Telefoonnummer: 06-41388868
E-mailadres: voice@handbal.nl


Wedstrijdsecretaris

Naam: Linda Denekamp
Telefoonnummer: 06-18654803
E-mailadres: wedstrijdsecretariaatvoice@gmail.com


Penningmeester a.i.

Naam: Yvonne Pieterse - de Jager
Telefoonnummer: 06-30220293


Algemeen bestuurslid (externe contacten)

Naam: Margriet Bakker
Telefoonnummer: 06-51829998


Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert eens per zes weken. De vergaderdata staan in de agenda. Wilt u iets bespreken met het bestuur? Het eerste halfuur kunnen leden en/of ouders van jeugdleden aansluiten bij deze vergadering. Als u daar gebruik van wilt kunt u zich daarvoor aanmelden bij de secretaris.